La Xarxa de Competències Bàsiques ha publicat el decàleg de l’avaluació formativa. 

  • Compartir amb l’alumnat els objectius educatius i comprovar que se’ls han fet seus.
  • Compartir amb l’alumnat els criteris d’avaluació i comprovar que se’ls han fet seus.
  • Anticipar un guió o estructura de les sessions i revisar-lo constantment amb l’alumnat per ajudar-lo a situar-s’hi.
  • Dedicar temps perquè l’alumnat anticipi i planifiqui les accions necessàries per resoldre tasques (individualment o en grup).
  • Incentivar la intervenció de tot l’alumnat formulant bones preguntes perquè verbalitzin els aprenentatges, alhora que es comprova el seu progrés.
  • Incentivar la discussió i posada en comú entre l’alumnat a l’inici, durant i després d’una tasca per ajudar a l’autoregulació.
  • Promoure l’auto i coavaluació de determinades tasques de forma regular, com una manera de conscienciar l’alumnat del seu punt de partida i del seu progrés cap a l’assoliment dels objectius.
  • En finalitzar un tema, i abans de qualsevol activitat d’avaluació, dedicar un temps a recapitular, tot comprovant el grau d’assoliment dels aprenentatges.
  • Dissenyar activitats diverses per avaluar aprenentatges funcionals i contextualitzats. En aquestes activitats s’han d’aplicar coneixements apresos en situacions que no reprodueixin literalment les treballades a l’aula.
  • Fer un retorn de resultats individualitzat i amb prou comentaris orals i/o escrits per a la millora.
Decàleg de l’avaluació formativa

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.