L’avaluació ha de tenir en compte el nivell inicial de l’alumne i ha de valorar el procés d’aprenentatge

L’avaluació ha de ser formativa, ha de servir per aprendre. 

L’avaluació s’ha de vincular amb la realitat, ha de ser competencial

L’avaluació també és una eina que indica el nivell dels coneixements assolits per l’alumne. (Els coneixements mínim venen establerts pels continguts clau del currículum)

L’autoavaluació i la coavaluació serveixen perquè l’alumne reflexioni sobre què ha après.

L’autoavaluació i la coavaluació han de ser pautes clares d’observació (rúbriques, per exemple)

Els alumnes s’autoavaluaran i coavaluaran en alguna de les activats de cada matèria.

Els resultats de l’auto i la coavaluació són tinguts en compte pel professor en la mesura i el percentatge que cregui més adients a l’activitat vinculada.

Avaluació i autoavaluació

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.